< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // תזכורת / מלגה: לתואר שני בלימודי המזרח התיכון [אב"ג / באר שבע] דדליין=7.9.23

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/3082228/

לגת ראש המחלקה לתואר שני ע"ש חוה וצבי דויס במחלקה ללימודי המזרח התיכון אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

המחלקה ללימודי המזרח התיכון מזמינה תלמידים\ות מצטיינים\ות, שיחלו את לימודיהם לתואר השני בשנה"ל תשפ"ד במחלקה, במסלול המחקרי (כתיבת תזה), להציג את מועמדותם לקבלת מלגה יוקרתית.

ראו על התוכנית: https://in.bgu.ac.il/humsos/mideast/Pages/programMA.aspx

מוזמנים/ות להגיש בוגרי/ות החוגים הרלוונטיים בכל המוסדות להשכלה גבוהה בישראל.

המלגה, ע"ס 50,000 ,₪ תחולק בשתי פעימות (שנה א' ו-ב'), בהתאם להתקדמות במחקר.

המלגאים/יות ייהנו מליווי צמוד של ראש המחלקה, ראשת הוועדה לתארים מתקדמים, והמנחה.

המועמדים/ות מתבקשים/ות לשלוח את המסמכים הבאים לכתובת הדוא"ל
mideast@bgu.ac.il עד לתאריך 7 בספטמבר, 2023 בשעה 12:00 בצהריים:

– שני מכתבי המלצה.
– קורות חיים עדכניים.
– הצהרת כוונות ותיאור תחומי עניין מחקריים (עד שני עמודים).
– גיליון ציונים מאושר לתואר ראשון.

המועמדים/ות המתאימים/ות יוזמנו לראיון.

המלגה תוענק בהתאם לכללי המלגה ולכללים הנהוגים באוניברסיטת בן-גוריון.

לפרטים ניתן לפנות לראשת הוועדה לתארים מתקדמים, פרופ' דניאלה טלמון-הלר, בדוא"ל
talmond@bgu.ac.il

מפרסם ההודעה
פרופ' דניאלה טלמון-הלר ראש המרכז לחקר המרת דת ומפגשים בין-דתיים אוניברסיטת בן גוריון בנגב talmond@bgu.ac.il
כתובת מלאה
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, David Ben Gurion Boulevard, Be'er Sheva, Israel
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה