ניוזלטר רמה 393 [7.1.24]. הודעות שפורסמו בין התאריכים 3 - 7 בינואר 2024