< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // למאמרים (כתב עת): משטרה והיסטוריה. גיליון בנושא: המשטרה בזמן מלחמה (נעמי לבנקרון) [עברית / מודפס ומקוון] דדליין לטקסט מלא=1.5.24

Message URL: https://www.hum-il.com/message/4010601/

Police & History

מלחמת “חרבות ברזל”, אשר פרצה בשבעה באוקטובר 2023, הציבה את המשטרה בחוד החנית של הכוחות אשר נאבקו במתקפת הפתע. 59 שוטרים נהרגו במהלכה ורבים נוספים נפצעו. נוסף על הלחימה במחבלים, מילאה המשטרה ועודנה ממלאת משימות לאומיות רגישות, לרבות הפעלת תחנה לריכוז חללים אזרחים במחנה שורה, חקירת הפשעים כנגד האנושות ביחידת להב 433, טיפול בזירות שבהן נפלו טילים בידי חבלנים, ועוד.
פעילות המשטרה בתחום ביטחון הפנים עוגנה בהחלטה 411 של ממשלת ישראל (26.1.1975), אשר הפכה אותה למשטרה דו-תכליתית האמונה על ביטחון הפנים במדינה, נוסף על תפקידיה בתחום אכיפת החוק והסדר הציבורי. עם זאת, עד היום נערך מחקר מועט בלבד על פעילות המשטרה בזמן מלחמה; לפעילות זו יוקדש גיליונו השישי של כתב העת. בין היתר, ניתן לשקול את הנושאים הבאים:
– המשטרה במלחמות ישראל
– משמר הגבול בשעת חירום
– השפעת מלחמות על מקומן של נשים במשטרה
– משטרת המנדט במלחמת העולם השנייה
– פשיעה בזמן מלחמה
– הקמת המשמר האזרחי ותפקידיו
– פעילות ארגוני החירום וההצלה בזמן מלחמה
– היערכות המשטרה למלחמה ולשעת חירום
– השפעת מלחמות על המשטרה
– שיתופי פעולה בין המשטרה לצה”ל בזמן מלחמה

כתב העת “משטרה והיסטוריה” יוצא לאור אחת לשנה והוא עוסק בחקר השיטור, אכיפת החוק וביטחון הפנים בארץ ישראל, משלהי התקופה העות’מאנית ועד לסוף המאה העשרים. מאמרים באורך מלא המוגשים לכתב העת עוברים שיפוט כפול, פנימי וחיצוני. מדור נוסף בכתב העת מוקדש לביקורות ספרים ומסות קצרות.
חוקרים המתמחים במגוון גישות תיאורטיות אינטלקטואליות ושיטות מחקר (לרבות היסטוריה, מדע המדינה, כלכלה, סוציולוגיה, פסיכולוגיה, קרימינולוגיה, משפטים) מוזמנים להגיש הצעות למאמרים. ניתן לשלוח מאמרים העוסקים בנושאים אלה, שלא התפרסמו בעבר, ואינם מועמדים לפרסום במקומות אחרים, במשך כל השנה. את המאמרים המוצעים יש לשלוח עד לתאריך 1.5.2024, בקובץ וורד, בהיקף של 10,000 מילה לכל היותר (כולל הערות שוליים), תוך שימוש בכללי האזכור המקובלים בכתיבה המשפטית. יש לצרף למאמר תקצירים בעברית ובאנגלית (עד 200 מילים) וכן תקציר ביוגרפי של הכותב/ת (עד 50 מילים). נא לצרף למאמר את שם המחבר, מס’ טלפון, שיוך אקדמי (אם יש) וכתובת דוא”ל.
לא תישקל קבלת מאמרים שלא יעמדו בדרישות הנ”ל.
גיליונות קודמים של כתב העת ניתן למצוא בקישור זה.
צוות בית מורשת משטרת ישראל ישמח לסייע באיתור מקורות ארכיוניים כמיטב יכולתו. ניתן להגיש את המאמרים, או לפנות בשאלות נוספות באמצעות דוא”ל המערכת: police.history.journal@gmail.com

https://www.policemuseum.org.il/he/call_for_papers/

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added