< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // תזכורת / לכנס: הכנס השנתי השביעי של האגודה הישראלית לחקר דתות, בנושא: דת וסביבה [רעננה 06/24] דדליין=1.2.24

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/3112811/

הכנס השנתי השביעי של האגודה הישראלית לחקר דתות
בשיתוף
המכון לחקר היחסים בין יהודים, נוצרים ומוסלמים,
האוניברסיטה הפתוחה

הכנס השנתי השביעי של האגודה הישראלית לחקר דתות יתקיים ביום שני, ה-10 ביוני 2024, בחסות המכון לחקר היחסים בין יהודים, נוצרים ומוסלמים באוניברסיטה הפתוחה, ויתמקד בנושא 'דת וסביבה'.

הדיונים בנושא הכנס יתמקדו במשמעויות שמשייכות דתות העולם לאורך ההיסטוריה ובימינו לסביבה, בהקשרו הרחב של המונח, ובדגש על משבר האקלים העולמי הנוכחי, וזאת מתוך מגוון רחב של תחומי דעת וגישות דיסציפלינריות. בין הנושאים שיידונו בכנס: תפיסות בדתות שונות בנוגע למשברי אקלים אזוריים וגלובליים בעבר ובהווה, רעיונות דתיים בנוגע לעיצוב הסביבה והמרחב הטבעיים וההגנה עליהם, הקשרים בין נושאים סביבתיים ותפיסות מליניאריות ו/או אפוקליפטיות בדתות, אקו-פמיניזם ודת, החיבורים בין צורות רוחניות אלטרנטיבית עכשווית ואקולוגיה, ועוד.

נשמח להגשת הצעות למושבים מאורגנים ולהרצאות בודדות המתכתבות עם נושאי הכנס. המרצים והמרצות בכנס יוכלו להשתתף בקובץ מאמרים שבכוונתנו להפיק לאחר האירוע, בהתבסס על הרצאות הכנס. על החוקרות והחוקרים המעוניינים להציג את מחקרם בכנס – בעברית או באנגלית – לשלוח תקציר (עד 300 מילים) של ההרצאה המוצעת לכתובת הדוא"ל israel.iasr.2015@gmail.com . בהצעות למושב, נא לכלול הצגה קצרה של הנושא המשותף בנוסף לתקצירי ההרצאות של המושב. מועד אחרון להגשת הצעות ותקצירים נקבע לתאריך 1.2.2024.

הוועדה האקדמית של הכנס תיידע את מגישי ההצעות על החלטותיה עד לתאריך 1.3.2024. משך כל הרצאה יעמוד על 20 דק' ו-10 דק' נוספות לדיון ולשאלות. על החוקרות והחוקרים המבקשים שהצעותיהם יובאו לדיון להיות חברים באגודה בעת הגשת ההצעה. על מנת להצטרף לאגודה, אנא לחצו על הקישור https://iasr2015.wordpress.com.

הוועדה האקדמית (לפי סדר א"ב):
פרופ' דפנה אפרת, גב' אביטל ארז, ד"ר כרמה בן יוחנן, פרופ' חנוך בן פזי,
ד"ר אייזיק לובלסקי, ד"ר שי פררו ופרופ' דניס שרביט.

https://iasr2015.wordpress.com

מפרסם ההודעה
ד"ר שי פררו מזכיר האגודה הישראלית לחקר דתות shaiferaro@gmail.com
כתובת מלאה
האוניברסיטה הפתוחה, Derekh ha-Universita, Ra'anana, Israel
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה