< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // השקת ספר: לחשוב מחדש על ישראל/פלסטין (לימור יהודה) [ון ליר / ירושלים] 16.1.4

Message URL: https://www.hum-il.com/message/4010701/

לחשוב מחדש על ישראל/פלסטין
יום שלישי | 16.01.24 | בשעה 18:00
ערב דיון |
הכניסה לאולם חופשית, בהרשמה מראש > tinyurl.com/42e3pb5w
לכבוד צאת ספרה של ד”ר לימור יהודה,
Collective Equality: Human Rights and Democracy in Ethno-National Conflicts
2023, Cambridge University Press
משתתפים:
יו”ר: ד”ר אסף דוד, מכון ון ליר בירושלים
ד״ר יעל ברדה, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים
ד״ר פאדי ח׳ורי, מרכז אדמונד י׳ ספרא לאתיקה, אוניברסיטת תל אביב
פרופ׳ (אמריטוס) דוד קרצמר, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים
מגיבה: ד”ר לימור יהודה, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים; מכון ון ליר בירושלים

המלחמה הנוכחית בעזה ממחישה לנו את המחירים האנושיים ואת עוצמת הסכנה שמציב הסכסוך הישראלי-פלסטיני, הנמנה עם הסכסוכים הקשים והמתמשכים ביותר במאה השנים האחרונות. יישוב סכסוכים הוא אחת המטרות המרכזיות של הקהילה הבינלאומית ושל המשפט הבינלאומי, אך התיאוריות הליברליות המקובלות ומשפט זכויות האדם הבינלאומי אינם מספקים מפת דרכים מועילה להתמודדות עם הסכסוכים המאפיינים את העת הנוכחית.

בערב הדיון נבקש לבחון את מגבלותיהן של התפיסות המקובלות, המבוססות על חלוקה טריטוריאלית ודמוקרטיה ליברלית, אל מול היתרונות שמציעים מודלים של שותפות בשלטון ככלי ליישוב סכסוכים קבוצתיים. על יסוד אלה נבחן את המסגרת התיאורטית והמשפטית החלופית שמציע הספר שוויון קולקטיבי, המשרטטת שיתוף פעולה הוגן ויחסי שוויון בין הקבוצות כחלופה היחידה להדרה הפוליטית, ליחסים ההיררכיים ולמאבק האלים על עליונות המאפיינים סכסוכים אתנו-לאומיים.

הכניסה בהרשמה מראש. כאן: tinyurl.com/mrykmytx

* (vanleerinst)

Message publisher
איל עפרון מתאם פעילות לציבור, שיווק וקשרי חוץ מכון ון ליר ירושלים eyale@vanleer.org.il 02-5605282
Full address
מכון ון ליר בירושלים, ז'בוטינסקי 43, ירושלים, ישראל
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added