ניוזלטר רמה 371 [27.6.23]. הודעות שפורסמו בין התאריכים 22 - 26 ביוני 2023