< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // דיקן/דיקנית: כלכלה [המכללה למינהל / ראשל"צ] דדליין=15.7.23

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/3062603/

ועדת האיתור לתפקיד דיקן/דיקנית בית הספר לכלכלה מזמינה בזאת הגשת מועמדויות לתפקיד הדיקן/דיקנית. תקופת הכהונה, שתחל בחודש אוקטובר 2023, היא בת שלוש שנים, וניתנת להארכה לשתי תקופות נוספות של שנתיים כל אחת (סה"כ שבע שנים).

דיקן/דיקנית בית הספר אחראי/ת לעיצוב חזון בית הספר לשנים הבאות באופן העולה בקנה אחד עם חזון המכללה, לתוכנית האסטרטגית הנגזרת ממנו, ובכללה האחריות לתכנית הלימודים, לפיתוח קשרים עם התעשיות הרלוונטיות; לפיתוח הסגל ולניהולו, תוך הקפדה יתרה על מחקר ועל תהליכי למידה איכותיים; לפיתוח קשרים בין-לאומיים; ולניהול משאבים וגיוסם.

ועדת האיתור תבחן את התאמת המועמדים/ות לתפקיד, בין השאר, לאור אמות המידה הבאות:

• איש אקדמיה פעיל בעל תואר שלישי (ד"ר) בכלכלה בדרגת מרצה בכיר ומעלה.
• חזון ותפיסה רב תחומית.
• כושר מנהיגות, יוזמה ויכולת להוביל תהליכי שינוי ופיתוח ולהטמיעם.
• היכרות מעמיקה עם העולם האקדמי ועם העולם המקצועי.
• הכרה בחשיבות טיפוח קהילה לומדת וחוקרת.
• הכרה בחשיבות שיתופי פעולה אקדמיים ומקצועיים בארץ ובחו"ל ויכולת לפתחם.
• יחסי אנוש מעולים ובכללם יכולת עבודה בצוות.
• ניסיון ויכולת ניהוליים מעולים.

דיוני הוועדה יישמרו בסודיות מלאה.

כל מועמד יענה, אך הוועדה אינה מתחייבת לזמן כל מועמד להופיע בפניה. כל המעוניין להציע מועמדים מוזמן לשלוח הצעה לוועדת האיתור. הוועדה שומרת לעצמה את הזכות לפנות מיוזמתה למועמדים ראויים בעיניה.

על הפנייה לוועדת האיתור לכלול:

(א) מכתב נלווה המפרט את התאמת המועמד/ת לתפקיד לאור אמות המידה שפורטו לעיל.
(ב) מסמך חזון (בהיקף של עד עמוד אחד).
(ג) מסמך קו"ח.

המועד האחרון להגשת מועמדות הוא ה-15.7.2023.

את הפנייה, על מסמכיה, יש להפנות למזכירה האקדמית, גב' ליאה דיסטניק, לכתובת liadi@hdq.colman.ac.il.
נא לכתוב "מועמדות לדיקן/דיקנית בית הספר לכלכלה" בשורת הנושא.
כל האמור בלשון זכר מופנה אל שני המינים.

מפרסם ההודעה
ליאה דיסטניק liafein@gmail.com
כתובת מלאה
המכללה למנהל ראשון לציון, Elie Wiesel Street, Rishon LeTsiyon, Israel
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה