< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מלגה: בתר-דוקטורט בתכנית ללימודי פרשנות ותרבות [בר אילן / רמת גן] דדליין=15.7.23

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/3062500/

 


היחידה ללימודים בין-תחומיים
התכנית ללימודי פרשנות ותרבות


קול קורא למלגות בתר-דוקטורט לשנת תשפ"ד (2024-2023)

התכנית לפרשנות ותרבות מציעה מספר מלגות בתר-דוקטורט לשנת הלימודים תשפ״ד 2023-2024.
המלגות מיועדות למועמדים/ות מצטיינים/ות בתהליכי כתיבה מתקדמים של מחקרים בין-תחומיים במדעי האדם העיוניים.
המילגה, בסך 30,000 ש״ח לשנה, תינתן לתקופה של שנה, מ-1 באוקטובר 2023 עד 30 בספטמבר 2024, עם אופציה להארכה לשנה נוספת. מלבד זה התוכנית תסייע בהוצאות מחקר שגרתיות וכן בנסיעה לכנס בין-לאומי אחד בשנה.

דרישות המילגה:
– השתתפות באירועי התוכנית הכוללים את הסמינר המחלקתי (הקולוקוויום).
– השתתפות במפגשים תקופתיים של קבוצת העמיתים והעמיתות בהנחיית הסגל האקדמי של התוכנית.
– מעורבות בהדרכת הסטודנטיות והסטודנטים של התוכנית.

תנאי להגשת מועמדות:
– הדוקטורט אושר לא לפני 1 באוקטובר, 2020.

יש להגיש תיק מועמדות הכולל:
• תוכנית מחקר לבתר-דוקטורט (עד שלושה עמודים).
• קורות חיים אקדמיים כולל רשימת פרסומים.
• תקציר הדוקטורט.
• שני מכתבי המלצה.
• דוגמית כתיבה (מאמר שהתקבל או נמצא בשיפוט).
את המסמכים יש לשלוח למשרדי התוכנית לפרשנות ותרבות: hermeneutics.culture@biu.ac.il
לא יאוחר ממוצאי שבת, 15 ביולי 2023.

חלק מהמועמדות ומהמועמדים יוזמנו לראיון עם וועדת החיפוש לקראת סוף חודש יולי 2023. ההחלטה תימסר לזוכות במהלך חודש אוגוסט.

המלגות מיועדות למועמדים/ות מצטיינים/ות בתהליכי כתיבה מתקדמים של מחקרים בין-תחומיים במדעי האדם העיוניים.

מפרסם ההודעה
ד״ר אסף אוּזן, חוקר ספרות השוואתית, אתיקה ותיאטרון. עמית הוראה בתוכנית ללימודי פרשנות ותרבות היחידה ללימודים בינתחומיים, אוניברסיטת בר אילן. assaf.uzan@biu.ac.il
כתובת מלאה
אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן, ישראל
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה