< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // משרה: איש/אשת סגל אקדמי בכיר/ה בדרגת מרצה ומעלה במחלקה למדעי חברה ובריאות [בר אילן / רמת גן] דדליין=10.7.23

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/3062626/

מועד תחילת התפקיד: אוקטובר .2023

המשרה כוללת עיסוק במחקר ובהוראת סטודנטים, ביצוע עצמאי של מחקרים ופירסומם בכתבי עת שפיטים, גיוס מענקים מקרנות מחקר, הנחיית תלמידים לתארים מתקדמים, פיתוח קורסים ותכניות לימודים, והשתלבות בצוות המחלקה ובכל פעילויות המחלקה.

איוש המשרה יתבצע בהתאם להליכים האקדמיים ולנהלים החלים באוניברסיטה ובכפוף להם.

דרישות סף:

תואר דוקטורט )D.Ph )מאוניברסיטה מחקרית מוכרת באחד מהתחומים הבאים: פסיכולוגיה, סוציולוגיה, משאבי אנוש, גרונטולוגיה, מדעי הבריאות.

המומחיות המחקרית והאקדמית של המועמד/ת צריכה להיות קשורה לנושאים הנחקרים והנלמדים במחלקה.

השתלמות בתר-דוקטורט והפקת פרסומים מהשתלמות זו.

פרסומים מדעיים בכתבי עת בעלי דרוג אקדמי גבוה.

עדיפות לבעלי ניסיון והצטיינות/הישגים גבוהים בהוראה אקדמית

עדיפות לבעלי ניסיון בהנחיית סטודנטים לתארים מתקדמים.

למידע נוסף : https://social-health.biu.ac.il/node/1733

מפרסם ההודעה
פרופ' עמית שרירא amit.shrira@biu.ac.il 03-5318122
כתובת מלאה
אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן, ישראל
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה