ניוזלטר רמה 367 [2.6.23]. הודעות שפורסמו בין התאריכים 24 במאי - 2 ביוני 2023