< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // הרצאה: חקר מקרים: דיגום נתונים במדעי הרוח הדיגיטליים (אמיר סימן טוב) [העברית / ירושלים] 6.6.23

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/3060100/

במסגרת הקורס של ד"ר יעל נצר "מדעי הרוח הדיגיטליים", יתארח אמיר סימן טוב, מתכנת ואדריכל נתונים מנוסה בתכנון ובנייה של מאגרי נתונים עבור חוקרות וחוקרים במדעי הרוח. אמיר ידבר על דגם נתונים, שהוא ייצוג מופשט של הנתונים הממשיים במחקר שיש בו פן כמותני.

דגם נתונים מכיל הגדרות מפורטות של התבניות שלתוכן מזינים את הנתונים וכן מגדיר את הקשרים בין נתונים מסוגים שונים. בנייה של דגם נתונים חשובה בין אם הפרויקט עתיד לכלול בנייה של אתר אינטרנט, בין אם לאו; בין אם נשתמש בתוכנה חיצונית ובין אם נבנה תוכנה ייעודית; בין אם נשתמש בכלים מקוונים ובין אם בתוכנות המותקנות על המחשב; בין אם נקודד תוכנה מאפס ובין אם נשתמש בפלטפורמה לניהול תכנים. המטרה המשותפת בכל המקרים: לתכנן לפני הביצוע ולעשות זאת באופן מתאים לעולם הדיון. גיבוש דגם נתונים מהווה מסמך דרישות שהוא הכרחי לפיתוח של כל מאגר נתונים.

יום ג' 06.06.2023, 14:00-12:30


קישור הוספה ליומן גוגל –bit.ly/amir-2023-06-06

מומלץ לקרוא את המאמר (בעברית) המהווה בסיס להרצאה: bit.ly/amir-modeling

מפרסם ההודעה
אמיר סימן טוב wawina@gmail.com
כתובת מלאה
האוניברסיטה העברית, קמפוס הר הצופים, בניין רבין, אולם 3001
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה