< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // כנס: ריבוי קולות במקרא: הכנס השנתי של המחלקה לתנ"ך [בר-אילן / רמת גן] 7-8.6.23

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/3053100/

הנכם מוזמנים לכנס השנתי של המחלקה לתנ"ך ע"ש זלמן שמיר באוניברסיטת בר-אילן. הכנס יעסוק השנה בנושא 'ריבוי קולות במקרא' מזוויות שונות ויארח חוקרים מגוונים. את תכנית הכנס המלאה תוכלו למצוא באתר המחלקה לתנ"ך https://bible.biu.ac.il/

ריבוי קולות במקרא

הכנס השנתי של המחלקה לתנ"ך ע"ש זלמן שמיר באוניברסיטת בר־אילן

אולם ע"ש משפחת קראון, בנין 206 (המכון לננוטכנולוגיה) | קמפוס אוניברסיטת בר־אילן

 

 

יום רביעי

07.06.23 | יח בסיון תשפ"ג

 

09:30 התכנסות וקפה

10:00 ברכות

דיקן הפקולטה למדעי היהדות, פרופ' שמואל רפאל

 

10:10–12:10 מושב ראשון: נביאים ונבואה

יו"ר: מיכאל אביעוז

״מה לתבן את הבר״, ומה בין ״בר״ ל״בר״? – על ריבוי קולות בין נביאים שנתנבאו בזמן אחד
דלית רום-שילוני, אוניברסיטת תל־אביב

מקקופוניה לפוליפוניה: לביאורה של תשלובת נבואות בדברי 'זכריה השני' (זכריה יא, ד–יז)
נועם מזרחי, האוניברסיטה העברית בירושלים

הנביא ותורת הכוהנים – קריאה חדשה בחגי ב, י–יט

הלל מאלי, אוניברסיטת בר־אילן

 

שקר אלוהי ואתיקה נבואית בסיפור מיכיהו בן ימלה

אריאל סרי-לוי, אוניברסיטת בן־גוריון בנגב

 

12:10–13:30

הפסקת צהריים

 

13:30 ברכות

רקטור האוניברסיטה, פרופ' אמנון אלבק

 

13:40–15:10 מושב שני: נשים מגדר

יו"ר: אסתי אשל

החטא הראשון (בראשית ג) – נסיגה או התקדמות?

יעל שמש, אוניברסיטת בר־אילן

 

כפל פנים בסיפור אביגיל (שמ״א כה)

שרה שורץ, אוניברסיטת בר־אילן ומכון שכטר למדעי היהדות

 

לאן נעלם קולה של בת ציון בסיום מגילת איכה?

אורית אבנרי, המרכז האקדמי שלם

 

15:10–15:30

הפסקת קפה

 

15:30–17:30 מושב שלישי: תורה

יו"ר: שרה שורץ

ריבוי קולות: האם קולו של העורך הוא אחד מהם? – סיפורי דינה (בראשית לד)
ברוך שורץ, האוניברסיטה העברית בירושלים

The Targums WordMap– כלי לשמיעת קולות שונים בלשון התורה

ליאור גוטליב, אוניברסיטת בר־אילן

 

עיון מחודש בסיפור נדב ואביהוא
איתמר כסלו, אוניברסיטת חיפה

קולות שונים בסיפור חלום יעקב: מפגש בין ביקורת המקרא לניתוח ספרותי

צבי שמעון, אוניברסיטת בר־אילן

 

 

 

17:30–17:45

הפסקת קפה

 

17:45–19:30 מושב רביעי: פרשנות – מושב לזכרם של הרב ד"ר אשר וייזר ורעייתו עמליה וייזר ז"ל

יו"ר: ליאור גוטליב

"הטיל בקושיות שוא מומים בקדשיו": ריבוי קולות וגבולותיו ב"מנחת קנאות" לר' זכריה בן משה, חיבור פרשני מהמאה החמש-עשרה
אריק לווי, אוניברסיטת בר־אילן

המודעות של רבנו בחיי למבע רב משמעי במקרא
יונתן גרוסמן, אוניברסיטת בר־אילן

מבעים רב משמעיים במישור הפשט בפירושי רד"ק למקרא
יהונתן יעקבס, אוניברסיטת בר־אילן

 

חלוקת מלגות ע"ש עמליה וויזר

 

 

 

יום חמישי

08.06.23 | יט בסיון

 

09:30 התכנסות וקפה

10:00 ברכות

פרופ' יונתן גרוסמן, ראש המחלקה לתנ"ך ע"ש זלמן שמיר

 

10:15–11:45 מושב חמישי: הסיפור המקראי

יו"ר: יהושע ברמן

גירוש, הגירה או נַיָדוּת – טִיפּוּסֵי מסע במקרא
מאירה פוליאק, אוניברסיטת תל־אביב

מי אתה נבוכדנצר? ריבוי קולות כביטוי למגמות תיאולוגיות

נעמה גולן, אוניברסיטת בר־אילן ומכללת סמינר הקיבוצים

כפל משמעות במקרא – כמה דוגמאות

רענן אייכלר, אוניברסיטת בר־אילן

 

11:45–12:00

הפסקת קפה

 

12:00–13:00 מושב שישי: חכמה ומזמורים

יו"ר: נילי סמט

מסעו של מזמור מירושלים למצרים – עיון במזמור כ ובמקבילה מפפירוס אמהרסט 63

יושי פרג'ון, אוניברסיטת בר־אילן

ריבוי קולות או מסורת מול ביקורת בספרות החכמה המצרית בזיקה למקרא

נילי שופק, אוניברסיטת חיפה

 

13:00–14:30 הפסקת צהריים

 

14:30–15:30 מושב שביעי: דברי הימים

יו"ר: איציק עמר

הסיפור המוזר על בני אפרים בדברי הימים לאור היסטוריוגרפיה הלניסטית מן המזרח
גיא דרשן,  אוניברסיטת תל־אביב

איזה קול ביקש מחבר דברי הימים להשמיע, כאשר כתב היסטוריה נוספת להיסטוריה הדויטרונומיסטית?

יגאל לוין, אוניברסיטת בר־אילן

 

 

15:30–16:00 מקולות מים רבים: מופע מוסיקלי של משלחת אגודת מזרע, בית שלום יפן

 

16:30–18:30 סדנת מחקר למרצים ולתלמידי מחקר מתקדמים

בבניין 410 (בניין הפקולטה למדעי היהדות), חדר 311

יו"ר: אריאל קופילוביץ

סימי שבל, אוניברסיטת שיקגו        קול קורא בטקסט

 

ארוחת ערב קלה למשתתפי הסדנה

 

לתכנית בקובץ פידיאף: https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:4d8afd77-38b0-3e47-a068-8fcec5e7ee8b

מפרסם ההודעה
אריאל קופילוביץ ariel.kopilovitz@biu.ac.il
כתובת מלאה
אולם ע''ש משפחת קראון, בנין 206 (המכון לננוטכנולוגיה) | קמפוס אוניברסיטת בר־אילן
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה