< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // למאמרים (כתב עת): פילוסופיה (ג'ון סטיוארט, תמי יגורי) [אנגלית, סלובקית] ללא דדליין

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/3060200/

FILOZOFIA

כתב העת FILOZOFIA, מהוותיקים באירופה, הוא במה מכובדת לפרסומים אקדמיים באנגלית.
כחברת מערכת חדשה, ד"ר תמי יגורי מזמינה את המעוניינים להגיש מאמרים לשיפוט.
*הגשת מאמר והנחיות להגשה מופיעים באתר. במידת הצורך ניתן לפנות במייל filofilo@savba.sk
*מוזמנים להתרשם מרשימת חברי המערכת
http://www.filozofia.sav.sk/en/editorial-board

*מוזמנים להוריד בחינם את המאמר הפותח בגיליון האחרון מאת פרופ' רוברט פיפין מאוניברסטית שיקגו, על "ניטשה המטאפיזי?"
http://www.filozofia.sav.sk/index.php/en/current/issue

http://www.filozofia.sav.sk/en

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה