< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // הרצאה: רצח תאיר ראדה ופרשת רומן זדורוב: ממסד, צדק, אזרחים ורשתות חברתיות (אזי לב-און) [ספריית חברה אונ ת"א / ת"א] 12.6.23

Message URL: https://www.hum-il.com/message/3052900/

עם השנים נהפכה פרשת זדורוב בעיני רבים לסמל לאטימות שמגלה הממסד ולעוולות שהוא גורם, ומנגד – ליכולת של אזרחים להתארגן באמצעות הרשתות החברתיות וכך לפעול ולתרום לחשיפת האמת ולעשיית צדק.

בהרצאה ינתח פרופ’ לב-און את פניה השונים של הפעילות הציבורית ארוכת השנים למען צדק לרומן זדורוב. מצד אחד, תוצאותיה של המעורבות הציבורית היו לעתים שליליות, כמו הפצת שמועות וקונספירציות, השמצות והטרדות. אבל מצד אחר, היתה לה תרומה מפתיעה ומרחיקת לכת לחשיפת מידע וליצירת ידע חדש – ובכלל זאת ידע שבזכותו אושרה הבקשה למשפט חוזר ושחשיבותו עלתה גם מספק הדין במשפט החוזר.

ההרצאה תתבסס על ספרו של פרופ. לב-און שיצא לאחרונה בהוצאת ידיעות ספרים: “רצח תאיר ראדה ופרשת רומן זדורוב- ממסד, צדק, אזרחים ורשתות חברתיות”.

פרופ’ אזי לב-און חוקר את השימושים וההשפעות של האינטרנט והרשתות החברתיות, ובמיוחד את האפשרות שהם מעניקים לאנשים ולקבוצות להשמיע קול ולארגן פעילויות.

12.6.23, 17:30-16:00

https://soclib.tau.ac.il/events/RomanZadorov

 

Message publisher
שלומית גולן, מדור ייעוץ והדרכה, הספרייה למדעי החברה, לניהול ולחינוך אוניברסיטת תל אביב shlomitgo@tauex.tau.ac.il 03-6409537
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added