< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // הרצאה: רצח תאיר ראדה ופרשת רומן זדורוב: ממסד, צדק, אזרחים ורשתות חברתיות (אזי לב-און) [ספריית חברה אונ ת"א / ת"א] 12.6.23

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/3052900/

עם השנים נהפכה פרשת זדורוב בעיני רבים לסמל לאטימות שמגלה הממסד ולעוולות שהוא גורם, ומנגד – ליכולת של אזרחים להתארגן באמצעות הרשתות החברתיות וכך לפעול ולתרום לחשיפת האמת ולעשיית צדק.

בהרצאה ינתח פרופ' לב-און את פניה השונים של הפעילות הציבורית ארוכת השנים למען צדק לרומן זדורוב. מצד אחד, תוצאותיה של המעורבות הציבורית היו לעתים שליליות, כמו הפצת שמועות וקונספירציות, השמצות והטרדות. אבל מצד אחר, היתה לה תרומה מפתיעה ומרחיקת לכת לחשיפת מידע וליצירת ידע חדש – ובכלל זאת ידע שבזכותו אושרה הבקשה למשפט חוזר ושחשיבותו עלתה גם מספק הדין במשפט החוזר.

ההרצאה תתבסס על ספרו של פרופ. לב-און שיצא לאחרונה בהוצאת ידיעות ספרים: "רצח תאיר ראדה ופרשת רומן זדורוב- ממסד, צדק, אזרחים ורשתות חברתיות".

פרופ' אזי לב-און חוקר את השימושים וההשפעות של האינטרנט והרשתות החברתיות, ובמיוחד את האפשרות שהם מעניקים לאנשים ולקבוצות להשמיע קול ולארגן פעילויות.

12.6.23, 17:30-16:00

https://soclib.tau.ac.il/events/RomanZadorov

 

מפרסם ההודעה
שלומית גולן, מדור ייעוץ והדרכה, הספרייה למדעי החברה, לניהול ולחינוך אוניברסיטת תל אביב shlomitgo@tauex.tau.ac.il 03-6409537
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה