< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // כנס: ניצנים – היסטוריה, זיכרון ו"תמונת ניצחון": 75 שנה לקרב על הקיבוץ [אונ ת"א / ת"א & ניצנים] 7.6.23

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/3053101/

ניצנים – היסטוריה, זיכרון ו"תמונת ניצחון"
75 שנה לקרב על הקיבוץ

יום רביעי, 7 ביוני 2023
פעילות אקדמית משותפת של החוג להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת תל אביב, הפורומים המחקריים של המכון לחקר הציונות וישראל ע"ש חיים וייצמן, ופורום חוקרי הקיבוץ ותנועת העבודה.
08:00 – יציאה באוטובוס, שער 4, אוניברסיטת תל אביב.
09:15 – פארק "עד הלום"
מוטי גולני – דברי פתיחה.
אלי צור – חזית הדרום.

11:00 – ניצנים הישנה: סיור בזירת הקרב
בני וידאל – הקרב האחרון.

12:30 – קיבוץ ניצנים: הפסקת קפה וסנדוויצ'ים.
16:15-13:30 – ניצנים בחזית והחזית בניצנים (אודיטוריום בית ההנצחה):
מושב ראשון, 14:45-13:30
יו"ר: אלון גן
• סרט על סיפורו של קיבוץ ניצנים במלחמה (11 דקות).
• דוד טל – מי עצר את המצרים?
• יובל שחר משוחח עם דורית אלקין, בת קיבוץ שפונתה ערב הקרב האחרון ויו"ר ועדת ההנצחה של קיבוץ ניצנים.
• דינה פורת – כיצד ולמה נכתב הדף הקרבי על ניצנים?

מושב שני, 16:15-15:00
יו"רית: ענת שטרן
• שרון גבע – נופלות בקרב במלחמת העצמאות: המקרה של מירה בן-ארי.
• עידו בתר פוקר – מלחמה ללא תמונות ניצחון: ניצנים בקולנוע, בין תעודה לתהודה.
• מוטי גולני – "כך הולכים הזוכרים".

18:00 – זמן חזרה משוערת באוטובוס, שער 4, אוניברסיטת תל אביב.

השתתפות בהרשמה מוקדמת.  להרשמה לחצו כאן

 

מפרסם ההודעה
מאיר חזן ore1597@netvision.net.il
כתובת מלאה
יציאה בשער 4, אונ' תל-אביב
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה