ניוזלטר רמה 363 [27.4.23]. הודעות שפורסמו בין התאריכים 18 - 26 באפריל 2023