אירוע // כנס: לומדים משגיאות - הכנס השנתי של התכנית לדוקטורנטים מצטיינים 2023 [בית ספר מנדל / העברית, ירושלים] 16-17.5.23

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/3042505/

לומדים משגיאות״ — הכנס השנתי של התכנית לדוקטורנטים מצטיינים 2023
בבית ספר ג׳ק, ג׳וזף ומורטון מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח

ימים שלישי ורביעי, 16-17 במאי 2023, כ״ה-כ״ו באייר תשפ״ג
אודיטוריום ברברה מנדל, בניין מנדל, הר הצופים


השנה אנו הדוקטורנטים מתמקדים בתפקידם של שגיאות ונכונות במחקר במדעי הרוח. לכל תחומי הידע יש מערכת שגיאות משלה. שגיאות אינן רק חריגה מהמקובל, אלא כוללות גם מערכת משטור בתחום מוגדר—מקביעת היררכיה של סמכויות עד הדרה. שגיאות מהוות חלק בלתי נפרד מהתקדמותו של תחום המחקר. הן יכולות לייצר הזדמנות לפיתוחן של תיאוריות ורעיונות, ויכולות לספק נקודות מבט חדשות. כך שגיאות גם מגדירות נכונות. יתר מזאת, שגיאות מהוות מושא מחקרי בפני עצנו, ולעיתים יכולות להתגלות כמרכזיות לנושא המחקר. פעולות, מחשבות, והתבטאויות אשר נתפסו כלא נכונות בזמן נתון ובהקשר היסטורי, תרבותי וחברתי מסוים, הופכת לנכונות בהקשרים אחרים. שגיאה יכולה להפוך לפרדיגמה חדשה.
נושאי ההרצאות השנה שייכים לכמעט כל החוגים במדעי הרוח: היסטוריה כללית, היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו, תלמוד והלכה, ארכאולוגיה, פילוסופיה, לימודי אסיה ועוד.

 

דף הכנס: https://mandelschool.huji.ac.il/event/%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1-%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%99-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%93%D7%95%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A6%D7%98%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%AA-%D7%AA%D7%A9%D7%A4%D7%92

 

תכנית הכנס המלאה:https://mandelschool.huji.ac.il/sites/default/files/mandel/files/tknyyh_kns_dvqtvrntym_tshpg.pdf

מפרסם ההודעה
התכנית לדוקטורנטים מצטיינים האוניברסיטה העברית בירושלים msacc@savion.huji.ac.il
כתובת מלאה
בית ספר ג'ק ג'וזף ומורטון מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח, האוניברסיטה העברית בירושלים / אודיטוריום ברברה מנדל, בניין מנדל, הר הצופים
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה