< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

פרסום // ספר: מבוא לשירה (מעין הראל) [עברית]

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/3042302/

הראל, מעין, מבוא לשירה, רעננה: האוניברסיטה הפתוחה 2022.

מבוא לשירה הוא ספר ראשון מסוגו בעברית, המציע עיון אקדמי נרחב, שיטתי ומגוון בז'אנר השירה: בהיבטי התוכן המרכזיים שלה, באמצעים הצורניים והלשוניים הרווחים בה ובמאפייניה הצליליים. הספר מעניק כלים לפרשנות של השירה העברית ושירת העולם באמצעות קריאה מעמיקה ביצירות נבחרות. הוא מצביע על הקשר ההדוק בין תוכן, צורה ומשמעות, שנוצר בשירה ושהופך את המפגש איתה לחוויה ספרותית ואנושית ייחודית.

הספר מיועד לסטודנטים ולסטודנטיות לספרות, למורים ולתלמידים, לחוקרים וליוצרים, אך גם לכל קוראת או קורא המוצאים עניין בשירה ורוצים להרחיב את ההיכרות עימה.

ד"ר מעין הראל היא חוקרת ספרות. עבודת הדוקטורט שלה התמקדה בייצוגים של חולי בסיפורת העברית החדשה. הראל פרסמה גם מאמרים, מסות ורשימות ביקורת על שירה עברית. היא מרצה במחלקה לספרות, לשון ואמנויות באוניברסיטה הפתוחה.

 

https://sheilta.apps.openu.ac.il/pls/dlamdal/lamda.perut?p_katalog=108085044

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה