ניוזלטר רמה 291 [8 במרץ 2022]

ניוזלטר רמה גיליון 291

8 במרץ 2022

לתשומת לבכםן

לאחרונה חל עיכוב בטיפול בהודעות על פרסומים שיצאו לאור
כל ההודעות יטופלו במהרה.

-----------------------------

כל ההודעות החדשות

שהתפרסמו בין 3 - 7 במארס 2022