< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // ערב עיון: בין סולידריות וזכויות אדם במגפת הקורונה (סדרת סולידריות וחיסונים) [ון ליר, מקוון] 13.3.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2030707/

בין סולידריות וזכויות אדם במגפת הקורונה

יום ראשון | 13.03.22 | בשעה 19:00

ערב העיון הראשון בסדרה סולידריות וחיסונים

האם מותר להטיל חובת חיסונים על יחידים לשם קידום בריאותם של הכלל? מהי מידת החירות האישית בהחלטות הנוגעות לגופנו ולבריאותנו? מגפת הקורונה חידדה את המתח בין זכויות הפרט לטובת הציבור במגוון רחב של תחומי חיים. שאלת ההתחסנות היא אחד הביטויים המובהקים של מתח זה. בערב העיון נציג את השאלות העקרוניות על אודות חיסונים וסולידריות הנוגעות לישראל. פרופ' דני פילק וד"ר שלי קמין פרידמן יציגו את ההיבטים התאורטיים והמעשיים של מדיניות החיסונים בישראל.

בהשתתפות

דברי פתיחה: פרופ' שי לביא, ראש מכון ון ליר בירושלים, יו"ר ועדת ביואתיקה של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

פרופ' דני פילק, המחלקה לפוליטיקה וממשל, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

ד"ר שלי קמין פרידמן, בית הספר לבריאות הציבור, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מנחה: ד"ר חגי בועז, מכון ון ליר בירושלים

https://bit.ly/3tgptc1

* (vacseries)

מפרסם ההודעה
איל עפרון מתאם פעילות לציבור, שיווק וקשרי חוץ מכון ון ליר ירושלים eyale@vanleer.org.il 02-5605282
כתובת מלאה
מכון ון ליר בירושלים - The Van Leer Jerusalem Institute, ז'בוטינסקי, ירושלים, ישראל
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה