ניוזלטר רמה 392 [3.1.24]. הודעות שפורסמו בין התאריכים 27 בדצמבר 2023 - 2 בינואר 2024