< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

מחקר ולימודים // קורס: מדרשה לתרגום ספרות ערבית [ון ליר / ירושלים] דדליין=15.1.24

Message URL: https://www.hum-il.com/message/4010214/

קול קורא להשתתפות בהכשרת מתרגמי ספרות ערבית במודל דו-לשוני
מבית מכון ון ליר בירושלים וסדרת מכּתוּבּ – مكتوب
מתרגמים ומתרגמות בתחילת דרכם, יהודים וערבים, מוזמנים להגיש קורות חיים להשתתפות בהכשרה ייחודית שתכלול עבודה על פרויקט ספרותי ולימוד של סוגיות תרגום בהקשר של יחסי עברית-ערבית בעבר ובהווה.
המטרה היא הכשרת מתרגמים בגישת התרגום הדו-לשוני והקבוצתי של מכּתוּבּ וקידום דיאלוג מתמשך בין מתרגמים פלסטינים ויהודים. הסדנה תתמקד בסוגת תרגומי ספרות יפה ובייחודיותה של סוגה זו, מתוך התייחסות להיסטוריה של תרגום, יחסי שפות, יחסי כוח בתרגום, תעתיקים, אטימולוגיה, תרגום לאחור וסוגיות אחרות.
במהלך שנת 2024 יתקיימו שישה עד שמונה מפגשים, בימי שלישי (משעה 10:00 עד 16:00), במכון ון ליר בירושלים.
מועד אחרון להגשה: 15.1.2024
קורות חיים יש לשלוח לדוא”ל hanas@vanleer.org.il

tinyurl.com/echcn48j

Message publisher
איל עפרון מתאם פעילות לציבור, שיווק וקשרי חוץ מכון ון ליר ירושלים eyale@vanleer.org.il 02-5605282
Full address
מכון ון ליר בירושלים, ז'בוטינסקי 43, ירושלים, ישראל
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added