< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // למאמרים (כתב עת): לכרך ל"ט של כתב העת "דיני ישראל". בנושא: משפט העברי והפילוסופיה של ההלכה (שי עקביא ווזנר) [עברית / מודפס ומקוון] דדליין לטקסט מלא=1.6.24

Message URL: https://www.hum-il.com/message/4010211/

קול קורא להגשת מאמרים ל”דיני ישראל”
מערכת כתב העת “דיני ישראל” מקבלת בימים אלה מאמרים לכרך ל”ט
בעריכת ד״ר שי עקביא ווזנר
עורכי משנה: חגי לובל, יעל מסקין, מאיר פורמן

דיני ישראל הוא כתב עת משפטי המתמקד בחקר המשפט העברי ומחשבת ההלכה. כתב העת נוסד בשנת תשכ”ט ויוצא לאור פעם בשנה בהוצאה משותפת של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב ובית הספר למשפטים “קרדוזו” שבניו יורק. כתב העת כולל מאמרים בעברית ובאנגלית. המאמרים בעברית עוברים את תהליך הקבלה והעריכה במערכת כתב העת באוניברסיטת תל אביב, ואילו המאמרים באנגלית עוברים תהליך דומה במערכת כתב העת בבית הספר למשפטים קרדוזו.

בכרך ל”ט של דיני ישראל, המתוכנן להתפרסם בחורף תשפ”ה, נבקש להמשיך ולעסוק בסוגיות הנוגעות למשפט העברי ולפילוסופיה של ההלכה בהקשרים שונים ורחבים, כולל נקודות מבט אנליטיות, היסטוריות ואקטואליות.

אנו קוראים לכותבות וכותבים ממגוון תחומי המשפט, מדעי היהדות ודיסציפלינות אחרות, להגיש כתבי יד בעברית לפרסום בכתב העת. אורך המאמר, למעט מקרים חריגים, לא יעלה על 20 אלף מילים (כולל הערות שוליים). את כתבי היד יש להגיש בהתאם לכללי ההגשה הנהוגים בכתב העת, אותם ניתן למצוא כאן.

גם כותבים וכותבות שנמצאים בתהליך של כתיבת מאמר, אך אין להם עדיין מאמר מוגמר, מוזמנים להגיש תקציר (אבסטרקט) של המאמר המתוכנן, באורך עמוד, שיכלול התייחסות לנושא המאמר ולטענה ו/או החידוש המרכזי של המאמר.

כתבי-היד שיוגשו יועברו לשיפוט חיצוני ואנונימי ועוברים עריכה על ידי חברי מערכת הסטודנטים של כתב העת בהנחיית עורכי המשנה. את המאמרים או התקצירים יש לשלוח לדוא”ל: dineisrl@tauex.tau.ac.il בפורמט word. מאמרים שישלחו בהקדם ויתקבלו, יראו אור בכרך הקרוב שצפוי להתפרסם כאמור בשנת תשפ״ה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות במייל לכתובת: dineisrael39@gmail.com.

נבקש לשלוח את המאמרים עד ל-1 ביוני 2024, על מנת שיראו אור בכרך הבא, “דיני ישראל” ל”ט.
בברכה,
מערכת דיני ישראל, כרך לט

https://drive.google.com/file/d/1R8dgqxaxwfqoje4vL6mz8yRycMZUCdrw/view?usp=sharing

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added