ניוזלטר רמה 384 [14.10.23]. הודעות שפורסמו בין התאריכים 8 - 14 באוקטובר 2023