< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // הרצאה: הרביעייה המיתית: רעיון הריבועיות במיתולוגיות אודות פסל החירות (רוני מרגלית) (סמינר מכון כהן) [מכון כהן, אונ ת"א / ת"א] 12.12.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2120801/

תיאוריות סטרוקטורליסטיות צברו פופולריות בהגות האירופית של המאה העשרים ועסקו בין היתר בניתוח מוצרי תרבות ובהם מיתוסים. בשעתו, קנה לו הסטרוקטורליזם אחיזה כמתודה במיוחד בהתבוננות על העבר בשדה ההיסטורי ובהתבוננות על האחר בשדה האנתרופולוגי.

הפסיכואנליטיקאי קארל גוסטב יונג ערך סקירה היסטורית של מופעיו של רעיון הריבועיות בתרבות המערב: באלכימיה, בפילוסופיה הגנוסטית מימי הביניים ועד המאה ה-18, באיקונולוגיה ובהגות המיסטית הנוצרית וניתח אותם לצד חלומות על הריבועיות שחלמו מטופליו. לעומתו, הפסיכואנליטיקאי ז'אק לאקאן כינה את הריבועיות כ"רביעייה המיתית" וראה בה סמלים המפעילים פונקציות. האנתרופולוג קלוד לוי-שטראוס כתב את ארבעת כרכי "מיתולוגיות" כצופן הפורש את תפישתו את רעיון הריבועיות. ההרצאה תערוך השוואה בין פרשנויותיהם השונות לרעיון.

ההרצאה תציג שימוש במתודה הסטרוקטורליסטית בחקר רעיון הריבועיות, תעסוק בניתוח המבנים של מיתוסים בני זמננו אודות פסל החירות, ותדגים את הפיכתו של הפסל לסמל הגירה בעל משמעות פוליטית באמצעות שימוש ברעיון הריבועיות.

אוניברסיטת תל אביב, בניין גילמן חדר 449

12.12.2022, 19:30-18:00

 

https://humanities.tau.ac.il/cohn/research_seminar

* (מכון-כהן-תשפג)

מפרסם ההודעה
צבי הסנס-בנינסון habezvi87@gmail.com
כתובת מלאה
אוניברסיטת תל אביב, בניין גילמן חדר 449
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה