< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // הרצאה: אלים הודיים בדת הסינית (מאיר שחר) (סדרת מרחבים בין דתיים) [האגודה למדע הדתות / מקוון] 5.5.24

Message URL: https://www.hum-il.com/message/4050102/

אנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו להרצאה החמישית של תוכנית ההרצאות המקוונת של האגודה הישראלית לחקר דתות, אשר מתמקדת השנה בנושא ‘מרחבים בין-דתיים’. את ההרצאה תישא ד”ר כרמה בן יוחנן (האוניברסיטה העברית), וכותרתה: “איך להיאבק באנטישמיות? פולמוס יהודי-נוצרי בן זמננו”. ההרצאה תתקיים ביום חמישי הקרוב (4.4) בשעה 18:00.

הנה תקציר ההרצאה: היסטוריונים לעיתים קרובות חלוקים באשר לשאלה האם אנטישמיות היא תופעה מודרנית וחילונית במובהק, או שמא מדובר בהמשך של דעות קדומות קדם-מודרניות נגד יהודים, שמקורן בעולם הנוצרי. בהרצאה זו אבחן את השלכותיה של המחלוקת ההיסטוריוגרפית על הסיבות לאנטישמיות ועל משכה, על אודות שאלת מקומה של הדת במערב המתחלן שלאחר מלחמת העולם השנייה. באמצעות חקירת ההבדלים המהותיים בין הבנות דתיות ולא דתיות של אנטישמיות, כמו גם לגבי שאלת האחריות הנוצרית להתפתחותה, ההרצאה תנתח את תפקידו של המאבק באנטישמיות בתוך הדיון הנרחב יותר במערב על מקומה של הדת, ושל הנצרות בפרט, בחברה הליברלית והחילונית.

הנה גם הקישור לזום: https://us02web.zoom.us/j/88407525899

בברכה,

ד”ר שי פררו – מזכיר האגודה.

https://us02web.zoom.us/j/88407525899

* (דתותתשפד)

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added