מוסד: מכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות [אוניברסיטת תל אביב]