הרצאה: קולות ביקורתיים על יחסי אדם-חיה באסלאם של ימי הביניים (בועז ישי) (סמינר מכון כהן) [מכון כהן, אונ ת"א / ת"א] 9.1.23

תיאוריות סטרוקטורליסטיות צברו פופולריות בהגות האירופית של המאה העשרים ועסקו בין היתר בניתוח מוצרי תרבות ובהם מיתוסים. בשעתו, קנה לו הסטרוקטורליזם אחיזה כמתודה במיוחד בהתבוננות על העבר בשדה ההיסטורי ובהתבוננות על האחר בשדה האנתרופולוגי. אחת… Read more

הרצאה: הרביעייה המיתית: רעיון הריבועיות במיתולוגיות אודות פסל החירות (רוני מרגלית) (סמינר מכון כהן) [מכון כהן, אונ ת"א / ת"א] 12.12.22

תיאוריות סטרוקטורליסטיות צברו פופולריות בהגות האירופית של המאה העשרים ועסקו בין היתר בניתוח מוצרי תרבות ובהם מיתוסים. בשעתו, קנה לו הסטרוקטורליזם אחיזה כמתודה במיוחד בהתבוננות על העבר בשדה ההיסטורי ובהתבוננות על האחר בשדה האנתרופולוגי. הפסיכואנליטיקאי… Read more

הרצאה: אמפתיה ל׳אחר׳ נקודת מבט משותפת לפילוסופיה ולמדעי המוח (אורן באדר) (סמינר מכון כהן) [מכון כהן, אונ ת"א / ת"א] 21.11.22

לחוויה האמפתית יש תפקיד מרכזי בהבנה, תקשורת ולכידות חברתית. משלבים מוקדמים בהתפתחות היכולת לזהות ולהבין מצבים מנטליים של סוכנים אחרים מעצבת את העולם החברתי שלנו ומניעה אינטראקציות ויחסיים חברתיים. על רקע קיטוב וניכור הולך ומעמיק… Read more

סדרת אירועים: סמינר מכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות [אונ ת"א] - סמסטר א' תשפ"ג

הסמינר מתקיים מדי שבוע בימי שני | בשעה 18:00 | חדר 449 | בניין גילמן – פתוח לקהל הרחב – המפגשים יתקיימו בקמפוס (אלא אם צויין אחרת) ויוקלטו. הקלטות המפגשים זמינות בקישורים על כותרות הסמינרים.… Read more