< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // סדרת אירועים: ישראל – השכלה גבוהה בחברה רב-תרבותית | עשור להחלטת המל"ג מיום 10.1.2012 בנושא הנגשת ההשכלה הגבוהה למגזרים ייחודיים (סדרת הנגשת השכלה גבוהה) [בשער, מקוון] מפגש ראשון=28.4.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1041411/

אנו שמחים להזמינכם למפגש הראשון בסדרת המפגשים של הפורום להשכלה גבוהה לשנת 2021.

הסדרה תכלול ארבעה מפגשים.

אתם מאוד מוזמנים לשתף את ההזמנה עם חברים ועמיתים.

תודה ולהתראות!

צוות "בשער" והפורום להשכלה גבוהה

 

ארבעת מפגשי הסדרה:

  1. מבט השוואתי: ארה"ב, דרום אפריקה, סינגפור וישראל | יו"ר פרופ' גילי דרורי, 28.4.21
  2. הנגשת השכלה גבוהה למגזר הערבי | יו"ר פרופ' ראמי חג'-עלי, 24.5.21, 20:30-18:00
  3. הנגשת השכלה גבוהה למגזר החרדי | יו"ר פרופ' עודד נבון, 9.6.21, 20:30-18:00
  4. תובנות אתגרים ומבט לעתיד | יו"ר פרופ' שמעון ינקלביץ', יוני 21

 

https://forms.gle/vKG5WXwSxeRHdMyM8

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה