< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // מפגש: הנגשת השכלה גבוהה לחברה הערבית (סדרת השכלה גבוהה בחברה רב-תרבותית) [מקוון] 24.5.21

Message URL: https://www.hum-il.com/message/1051100/

סדרת בת-4 מפגשים בנושא : ישראל – השכלה גבוהה בחברה רב-תרבותית: עשור להחלטת המל”ג בנושא הנגשת ההשכלה הגבוהה למגזרים ייחודיים
מפגש 2:
הנגשת השכלה גבוהה לחברה הערבית

מפגש מקוון
יום ב’ ה-24.5.21, 20:30-18:00
יו”ר ומנחה: פרופ’ ראמי חג’-עלי

לפני עשור קיבלה הוועדה לתכנון ולתקצוב של המועצה להשכלה גבוהה החלטה על הנגשת השכלה גבוהה למגזרים יחודיים בעיקר לחברה הערבית ולחברה החרדית.
בסדרה של 4 מפגשים אנחנו הולכים לבדוק מה קרה בעשור הזה: מה למדנו? מה הצליח? מה לא הצליח? ומה הלאה?
המפגש הנוכחי יעסוק בנושאי מפתח בתחום הנגשת השכלה גבוהה לחברה הערבית – בכל נושא יתקיים סבב דוברות ודוברים וכן דיון בהשתתפות כל חברות חברי הפנאל. שאלות מן הקהל יתקבלו לאחר כל דיון.

ברכות
ד”ר ורד אריאל נהרי, מנכ”לית “בשער”
פרופ’ שמעון ינקלביץ’, יו”ר פורום השכלה גבוהה, “בשער”

דברי פתיחה
פרופ’ ראמי חג’-עלי, “בשער” ואוניברסיטת תל אביב

נושאי מפתח של המפגש:
• השכלה גבוהה והחברה הערבית – נתונים וסטטיסטיקה
• חסמים לקבלה – בגרות-פסיכומטרי, שפה, מכינות, מודעות להשכלה גבוהה בכלל ומקצועית בפרט
• חסמים והצלחות, קשיים ואתגרים, נשירה – נקודות מבט מוסדיות ואחרות
• מודלים שונים של הנגשת השכלה גבוהה לחברה הערבית.
• השפעת ההשכלה הגבוהה על החברה הערבית
• המוסדות להשכלה גבוהה כמעסיק של בוגרות.ים (סגל מינהלי וזוטר), חוקרות.ים, מרצות ומרצים

חברות וחברי הפאנל (לפי סדר א-ב):
גב’ אגדיר (איינה) ג’מיל אבו זרקא, האוניברסיטה הפתוחה
פרופ’ מחמוד גנאים, נשיא מכללת סכנין
פרופ’ מונא חורי-כסאברי, האוניברסיטה העברית
עו”ד שועאע מנצור מסארווה, ראש עיריית טייבה
פרופ’ יוסף משהראוי, אוניברסיטת תל אביב
פרופ’ ניר קידר, מכללת ספיר
גב’ מרב שביב, לשעבר סמנכ”ל תכנון בות”ת מל” ג

הצטרפו אלינו – לא רק בגלל שזה חשוב אלא גם בגלל שזה מעניין.

קישור ישיר להרשמה: https://forms.gle/6NJ4G8CaZ2HH78ND9
קישור לדף הסדרה המלא באתר “בשער” (גם דרכו ניתן להרשם): https://tinyurl.com/5mjetvsh
להתראות
צוות “בשער”

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added