< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // מפגש: כסף ואקדמיה, משחית או מעצים? (חגית מסר ירון) (סדרת מעברים : מידות טובות) [מקוון] 28.10.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0102422/

יום רביעי, ה-28 באוקטובר 2020, משעה 19:00 עד 20:00.

נדון באתיקה אקדמית וכסף. נשאל עד כמה הצורך להשיג תקציבי מחקר ופוטנציאל הרווח האישי ממסחור תוצרי מחקר מהווים חממה לעיגולי פינות במחקר.

חגית מסר ירון, פרופסור להנדסת חשמל באוניברסיטת תל אביב, מלאה שורה של תפקידי ניהול אקדמיים. בנוסף לפעילותה הפורמלית באקדמיה, היא מתעניינת ועוסקת במדיניות מדע והשכלה גבוהה, בקידום נשים במדע וטכנולוגיה, ובאתיקה של מדע וטכנולוגיה. בנושאים אלו הרצתה, כתבה ופרסמה במגוון מסגרות לרבות ספרה "הקפיטליזם של הידע" שפורסם ב 2008.

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה