< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // ערב עיון: ידע רפואי והתמודדות עם מגפות בהסטוריה [אונ תל אביב / מקוון] 20.4.20

Message URL: https://www.hum-il.com/message/0041719/

מכון כהן להיסטוריה והפילוסופיה של המדעים והרעיונות ממשיך בסדרת סמינרי המחקר המיוחדים לתקופת משבר הקורונה. ביום ב׳ הקרוב 20 באפריל בשעה 18:00 נארח לדיון מקוון את עמיתינו מהפקולטה: ד״ר נעמה כהן הנגבי (הסטוריה כללית), פרופ׳ מירי שפר-מוסינזון (ראשת ביה״ס להסטוריה, החוג להסטוריה של המזה״ת ואפריקה) וד״ר אמיר טייכר (הסטוריה כללית) לדיון על ידע הרפואי והתמודדות עם מגפות מהמאה ה-14 למאה ה-19, עם דוגמאות מאירופה דוברת הלטינית, האמפריה העותמנית וארצות הברית, יו״ר, שאול קציר.

הנכם מוזמנים להצטרף אלינו באמצעות הזום בכתובת https://zoom.us/j/99633937204. הדיון יוקלט ויועלה בהמשך לאינטרנט. המשתתפים בדיון מתירים בכך את העלאת דבריהם למרשת.

בכדי למנוע הפרעות במהלך הסמינר, כל משתתף יוכנס תחילה לחדר המתנה. אנא ציינו את שמכם המלא והפעילו במידת האפשר את המצלמה שלכם, בכדי לעזור לנו בזיהוי שלכם. אורחים מוזמנים להוסיף כמה מילים. צר לנו על הקושי הנוסף בכך. נשמח אם תוכלו להצטרף מספר דקות לפני תחילת הסמינר.

אנו מזכירים שהאירועים הקודמים שלנו הוקלטו וניתנים לצפייה תחת “אירועים אחרונים” באתר המכון. 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added