< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // מפגש: הבסיס האמפירי והאפיסטמי של המודלים האפידמיולוגים בשימוש ביחס למחלת הקורונה.[אונ תל אביב / מקוון] שידור ישיר=30.3.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0032929/

שלום לכולם,

אנחנו ממשיכים בסדרת המפגשים המקוונים המיוחדים הנוגעים בשאלות שונות הקשורות למשבר מחלת וירוס הקורונה 2020 בו אנו נמצאים.

ביום ב׳ 30 במרס בשעה 18:00, נדון בבסיס האמפירי והאפיסטמי של המודלים האפידמיולוגים בשימוש ביחס למחלת הקורונה.

ישתתפו:  פרופ׳ יעקב גארב (סוציולוגיה, אוניברסיטת בן גוריון) פרופ׳ נדב דוידוביץ (ביה"ס לבריאות הציבור, בן גוריון), ד״ר דן ימין (הנדסה, תל אביב), ינחו את הדיון אהוד לם  ושאול קציר (מכון כהן).

הנכם מוזמנים לצפות ולהשתתף בדיון בכתובת :  https://zoom.us/j/775980361

הדיון יוקלט ויינתן לצפייה בהמשך.

23.3.20 – סמינר מחקר מכון כהן עם מנואל טרכטנברג על משבר הקורונה, גלובליזציה,צמיחה ושוויון

(ההקלטה מתחילה כדקה אחרי תחילת דבריו של פרופ׳ מנואל טרכטנברג)

 18.3.20 מחשבה בימי כולרה: אל מול האפידמיולוגיה

בנוסף, רצ"ב קישור לאתר מכון כהן בו ניתן למצוא קישורים לאירועים השונים שנערכו במכון:   https://humanities.tau.ac.il/cohn/recent_past_events

צפייה מהנה ובריאות לכולם!

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה