אירוע // סדרת הרצאות: מרכז מינרבה לחקר שלטון החוק במצבי קיצון [אוניברסיטת חיפה]

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0022921/

לכל ההודעות של "מרכז מינרבה לחקר שלטון החוק במצבי קיצון" ברמה לחצו כאן

In regular times, talks are held at the Center, located in the Terrace Building (Hamadrega), room 1013. For a map see here
In Corona times, all events are on-line in virtual space. All talks and events are recorded and available in YouTube

Upcoming events

January 12, 2022
Rawia Aburabia: The Law on the Books Versus the Law in Action: Muslim Women in Polygamous Marriages under the Jewish State

Past events 2020-21

December 29, 2021
Joel Slawotsky: The Impacts of National Crisis on Contractual Obligations

December 15, 2021
Haim Abraham: Tort Liability in War

December 1st, 2021
Ziv Bohrer:The Defense of Justification for Obeying an Illegal Order in the Israeli Law (in Hebrew)
הגנת הצידוק עקב ציות לפקודה בלתי חוקית: הדין המצוי והראוי במשפט הישראלי

November 24, 2021
Bernard S. Black – Coronavirus: Science, Uncertainty, and Policy

November 10, 2021
Avichai Levit: Legislative Deliberative Democracy: Debating Acts Restricting Freedom of Speech During War

October 27, 2021
International webinar: COVID-19 Impacts and Takeaways for Policy and Planning (with the National Knowledge and Research Center for Emergency Readiness)

October 3-17The 4th Young Researchers Workshop on Terrorism and Belligerency: "Human Enhancement and Advanced Technologies in Terrorism and Belligerencies"

June 23, June 28 and June 30, 2021
Workshop: Relations between 'the State' and Civil Society/NGOs in Times of COVID-19: Insights and Lessons for Future Emergencies

June 16
Amnon Alkalai, retired Chief of Staff, Operations and Policing Division, Israel police: Policing in Corona times (in Hebrew)

June 2
Ina Kubbe and Rosa da Costa: The Role of Corruption and Human Rights Violations in Migratory Flows: Impact and Perceptions

May 19
Shelly Aviv Yeini, Promoting Peace in International Law: Bringing States to the Mediation Table

May 5
Gad Barzilai and Rottem Rosenberg-Rubins: The Intersection of International Law and Domestic Law in Counterterrorism: A Prologue

April 28
Dr. Sharon Gordon
Democratic Deadlock and Leadership – Germany and Austria and the Rise of Nazism/Fascism

April 7
Event for the publication of Dr. Dana Schmalz's book: "Refugees, Democracy and the Law: Political Rights at the Margins of the State"

March 4 (Thursday) at 13:00-14:00
Prof. Jeff Staton: "Psychic Numbing and Mixed Appeals in Immigration Advocay". (With the Haifa Center for German and European Studies – HCGES)
https://minervaextremelaw.haifa.ac.il/index.php/en/32-center-events/417-prof-dr-jeffrey-k-staton

March 10
The ICC decision about its jurisdiction in the situation of Palestine – Open discussion
https://minervaextremelaw.haifa.ac.il/index.php/en/32-center-events/418-the-icc-decision-march-10-2021

January 20, 2021 at 16:15
Prisoners and vaccination in Corona times – open discution (in Hebrew)
https://www.hum-il.com/message/1011700/

January 6, 2021 at 14:15
Oren Shlomo: From Contested Sovereignty to Urban Politics: Palestinian Rights-Claiming and 'Accessing the State' in post-Oslo East Jerusalem

December 23, 2020
Antal Berkes: Compliance by tribunals of armed opposition groups with international law

December 9, 2020
The Abraham Accords and Middle Eastern Crises: Legal and Political Aspects

December 2, 2020
Michael Birnhack: Constitutional Engineering and Privacy Engineering

November 11, 2020
Robert Neufeld and Eli Salzberger: Management of Emergencies in Israel: Towards a Comprehensive Doctrine and Legislative-Regulative Framework (in Hebrew)
ניהול מצבי חירום בישראל: לקראת דוקטורינה ישראלית ומסגרת רגולטורית כוללת.

October 28, 2020 at 14:15
Eli Salzberger: Introduction to the Rule of Law under Extreme Conditions (in Hebrew).

October 13, 2020
Coping with Coronavirus: It's All About Governance. A special webinar for the International Day for Disaster Risk Reduction With the National Knowledge and Research Center for Emergency Readiness. (In Hebrew)

September 24
1st Early Career Researchers Virtual Conference of “What are YOU going to do with THAT?” podcast

September 9, 2020
Ittai Bar-Siman-Tov: Covid-19 Meets Politics: The Novel Coronavirus as a Novel Challenge for Legislatures.

August 26, 2020 
Debating Futures for Israel/Palestine: Online discussion with Peter Beinart (following "Twenty Five Years since Oslo" webinar bellow)

July 22, July 27 and July 29:
International Webinar: Twenty Five Years since Oslo: Contemporary Forms of Governance, Control and Resistance in Israel and Palestinein Israel and Palestine

June 18, 2020
Prof. Dr. Jan Soeffner: A state of Exception Beyond Carl Schmitt: Corona in Germany. (with the Haifa Center for German and European Studies (HCGES).

June 18, 2020
Dr. Orly Stern: International Humanitarian Law's Principle of Distinction and Women in Armed Groups. (With Forum Dvora and ALMA).

June 3 at 14:15
Stavros Pantazopoulos: Wartime Environmental Damage Before International Courts and Tribunals: Strengthening the Environmental Rule of Law.

May 24, 2020
Webinar: Democracy in the Time of Corona (With Law Faculty and The Center for Cyber Law & Policy University of Haifa, Hebrew)
See invitation here

May 20, 2020
Ori Sharon: State Extinction through Climate Change (in Hebrew).

May 19, 2020
Amnon Reichman: Israeli Emergency Law.

May 4, 2020
Stefan Voigt, Christian Bjørnskov and Nir Kosti: Declarations of state of emergency and government responses to the COVID-19 pandemic.

April 30, 2020
Itay Epshtain: Normative Challenges of the COVID-19 Pandemic Humanitarian Response and Human Rights Protection.

April 26, 2020
Amnon Reichman: Judicial Review and the Coronavirus.

April 22, 2020
Rottem Rosenberg-Rubins: From a state of exception to hyper-legality: Israeli counter-terrorism law in the post-two-state era.

April 19, 2020
Gad Barzilai: Democracies amid Legal Emergencies: Why models are limited, but some are useful.

April 16, 2020
Itamar Mann: Disentangling Displacements: Historical Justice for Mizrahis and Palestinians in Israel.

April 13, 2020
Yoav Mehozai: Israel almost stoped using Emergency Regulations. Until the Corona. (in Hebrew)

February 27-28, 2020
Symposium: Perpetuating the State of Emergency: Punitive Responses to Terrorism, 20 Years after 9/11. University of Hamburg, Warburg Haus.

January 29, 2020 at 14:15 – 15:45
Margit Cohn : Fuzziness in Emergency Law.

January 1, 2020 at 14:15 – 15:45
Yaniv RoznaiWho will Save the Redheads? Towards an Anti-Bully Theory of Judicial Review and the Protection of Democracy

* (הרצאות מצבי קיצון מינרבה)

מפרסם ההודעה
מיכל בן גל bmichal@geo.haifa.ac.il Dr. Michal Ben Gal Research coordinator Minerva Center for the Rule of Law under Extreme Conditions minervaxtremelaw.haifa.ac.il
כתובת מלאה
חדר 1013 בנין המדרגה, אוניברסיטת חיפה
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה