אירוע // סדרת הרצאות // ** מועד מעודכן ** הרצאות סמסטר ב, מרכז מינרבה לחקר שלטון החוק במצבי קיצון [אונ חיפה] מפגש ראשון', תאריך מעודכן=18.3.20 ** עדכון תאריך **

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0022921/

Minerva Center for the Rule of Law under Extreme Conditions seminar talks - Spring semester-2020

Updated date!! March 18th, 14:15-15:45 Itamar Mann: Disentangling Displacements: Historical Justice for Mizrahis and Palestinians in Israel

March 25th, 10:15-11:45 Marek Endrich: Xenophobia

March 25th, 14:15-15:45 Stavros Pantazopoulos: The Role of International Courts and Tribunals in Adjudicating Wartime Environmental Damage

April 22nd, 14:15-15:45 Rottem Rosenberg-Rubins: From a state of exception to hyper-legality: Israeli counter-terrorism law in the post-two-state era

May 6th, 14:15-15:45 Amnon Reichman: Israeli Emergency Law

May 20th, 14:15-15:45 Ori Sharon: Preservation – A Climatic Sunset

June 17th, 14:15-15:45 Oren Shlomo: From Contested Sovereignty to Urban Politics: Palestinian Rights-Claiming and 'Accessing the State' in post-Oslo East Jerusalem

*All seminar talks will be held in Room 1013, Terrace building, University of Haifa

Participation is free
The Lectures will be recorded and uploaded to our YouTube Channel

מפרסם ההודעה
מיכל בן גל bmichal@geo.haifa.ac.il 050-2163543
כתובת מלאה
חדר 1013 בנין המדרגה, אוניברסיטת חיפה
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה