פרסום // מפגשים מוקלטים: אירועי מרכז מינרבה לשלטון החוק במצבי קיצון [אונ חיפה]

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0080701/

יום רביעי, 9.9.2020, ד"ר איתי בר סימן טוב כשקורונה פוגשת פוליטיקה: נגיף הקורונה החדש כאתגר חדש לחקיקה

יום רביעי, 26.8.20 פיטר ביינארט
דיון על תרחישים לעתיד של ישראל/פלסטין

July 22, July 27 and July 29:
International Webinar: Twenty Five Years since Oslo: Contemporary Forms of Governance, Control and Resistance in Israel and Palestinein Israel and Palestine

May 24, 2020
Webinar: Democracy in the Time of Corona (Hebrew)
See invitation here

April 13, 2020
Yoav Mehozai: Israel almost stoped using Emergency Regulations. Until the Corona. (in Hebrew)
See here for more details and here for recording on YouTube

April 16, 2020
Itamar Mann: Disentangling Displacements: Historical Justice for Mizrahis and Palestinians in Israel.   See here for recording on YouTube

April 19, 2020
Gad Barzilai: Democracies amid Legal Emergencies: Why models are limited, but some are useful. See here for recording on YouTube

April 22, 2020
Rottem Rosenberg-Rubins: From a state of exception to hyper-legality: Israeli counter-terrorism law in the post-two-state era. See here for more details and here for recording on YouTube

April 26, 2020
Amnon Reichman: Webinar: Judicial Review and the Corona Virus.  See here for recording on YouTube

April 30, 2020
Itay Epshtain: Normative Challenges of the COVID-19 Pandemic Humanitarian Response and Human Rights Protection. See here for recording on YouTube

May 4 , 2020
Stefan Voigt, Christian Bjørnskov and Nir Kosti:Declarations of state of emergency and government responses to the COVID-19 pandemic. See here for recording on YouTube

May 19, 2020
Amnon Reichman: Israeli Emergency Law . See here for recording on YouTube

May 20 at 14:15
Ori Sharon: State Extinction through Climate Change (in Hebrew). See here for recording on YouTube

June 3 at 14:15
Stavros Pantazopoulos: Wartime Environmental Damage Before International Courts and Tribunals:Strengthening the Environmental Rule of Law. see here for recording on YouTube

June 18 at 12:15-13:30
Prof. Dr. Jan Soeffner: A state of Exception Beyond Carl Schmitt: Corona in Germany
(with Haifa Center for German and European Studies (HCGES) see here for recording on YouTube.

June 18 at 20:30
Dr. Orly Stern: International Humanitarian Law's Principle of Distinction and Women in Armed Groups
(With Forum Dvora and ALMA) see here for recording on YouTube

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה