תזכורת / סדנה: כתיבה ופירסום של מאמרים אקדמיים (יערית בוקק-כהן) [מופ"ת / מקוון] 2.2.23

סדנה במחקר: כתיבה ופירסום של מאמרים אקדמיים מנחה: ד”ר יערית בוקק כהן הסדנה תתקיים אונליין בזום, ביום חמישי, 2 בפברואר 2023, בשעות: 10:00 -14:30 תקציר בסדנה יוצגו הקווים והעקרונות המנחים להכנת המאמר האקדמי; נלמד מהם… Read more

סדנה שנתית: מחקר של תהליכי למידה והוראת המקרא [מופ"ת / ת"א & מקוון] דדליין להרשמה=20.2.23

מחקר של תהליכי למידה והוראת המקרא סדנה שנתית במחקר, 20 שעות אקדמיות מנחות: ד”ר שני לוי שמעון, ד”ר מלכה שנוולד, ד”ר מרי גוטמן רקע ורציונל בשנים האחרונות הולך וגובר הצורך לדייק את דרכי הוראה על… Read more

סדנה: סדנה במחקר: רביזיה של מאמרים אקדמיים (יערית בוקק כהן) [מופ"ת / מקוון] 27.2.23

סדנה במחקר: רביזיה של מאמרים אקדמיים מנחה: ד”ר יערית בוקק כהן הסדנה תתקיים ביום שני, 27 בפברואר 2023, בשעות: 10:00 -14:30 תקציר: בסדנה יוצגו שיטות עבודה מועילות לביצוע הכנה מיטבית של רביזיות ותיקוני מאמרים בתגובה… Read more

סדנה: סדנה במחקר: ניתוח נרטיבי: עקרונות ושיטות (גבריאלה ספקטור מרזל) [מופ"ת / מקוון] 20.2.23

סדנה במחקר: ניתוח נרטיבי: עקרונות ושיטות מנהח: ד”ר גבריאלה ספקטור מרזל הסדנה תתקיים ביום שני, 20 בפברואר 2023, בשעות: 10:00 -14:30 תקציר בסדנה יוצגו העקרונות הבסיסיים של ניתוח נרטיבי, המייחדים אותו מניתוחים איכותניים אחרים, ויידונו… Read more

סדנה: סדנה במחקר: מחקר נרטיבי: תיאוריה ומתודולוגיה (גבריאלה ספקטור מרזל) [מופ"ת / מקוון] 19.2.23

סדנה במחקר: מחקר נרטיבי: תיאוריה ומתודולוגיה מנחה: ד”ר גבריאלה ספקטור מרזל הסדנה תתקיים ביום ראשון, 19 בפברואר 2023, בשעות: 10:00 -14:30 תקציר בעשורים האחרונים המחקר הנרטיבי נכנס למגוון דיסציפלינות ופרופסיות חברתיות. בסדנה יוצגו עיקריה של… Read more

סדנה: סדנה במחקר: היבטים פרקטיים בעריכת מחקרים איכותניים (גבריאלה ספקטור מרזל) [מופ"ת / מקוון] 8.2.23

סדנה במחקר: היבטים פרקטיים בעריכת מחקרים איכותניים מנחה: ד”ר גבריאלה ספקטור מרזל הסדנה תתקיים ביום רביעי, 8 בפברואר 2023, בשעות 10:00–14:30 תקציר סדנה זו תעסוק בהיבטים שונים הקשורים לעריכת מחקרים איכותניים-פרשניים במרבית מסורות המחקר הכלולות… Read more

סדנה: סדנת מחקר: מחקר איכותני פרשני: מבוא (גבריאלה ספקטור מרזל) [מופ"ת / מקוון] 5.2.23

סדנת מחקר: מחקר איכותני פרשני: מבוא מנחה: ד”ר גבריאלה ספקטור מרזל הסדנה תתקיים ביום ראשון, 5 בפברואר 2023, בשעות 10:00–14:30 תקציר בסדנה יידונו העקרונות הפילוסופיים והמתודולוגיים של מחקרים איכותניים המעוגנים בפרדיגמות פרשניות (לא-פוזיטיביסטיות) ומבחינים אותם… Read more