< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

מחקר ולימודים // סדנה: סדנה במחקר: רביזיה של מאמרים אקדמיים (יערית בוקק כהן) [מופ"ת / מקוון] 27.2.23

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2122905/

סדנה במחקר: רביזיה של מאמרים אקדמיים

מנחה: ד"ר יערית בוקק כהן

הסדנה תתקיים ביום שני, 27 בפברואר 2023, בשעות: 10:00 -14:30

תקציר:

בסדנה יוצגו שיטות עבודה מועילות לביצוע הכנה מיטבית של רביזיות ותיקוני מאמרים בתגובה להערותיהם של העורך והשופטים. נלמד מהם שלבי ההכנה של רביזיה, ומהו סדר השלבים הראוי והאפקטיבי ביותר; נדון בדרכים המועדפות למענה על הערות השופטים; כיצד להגיב כאשר יש הערות סותרות של שני שופטים (או יותר); כיצד להתנסח כאשר המחבר/ת בוחר לעמוד על דעתה/ו ולהתנגד להצעת השופט. כיצד לנסח את מכתב הרביזיה המפרט את השינויים שנערכו במאמר?

נדגים online את אופן ההגשה המקוון של מאמרים לאחר שתוקנו יחד עם מכתב הרביזיה.

נעיין במספר מכתבי רביזיה לדוגמא שיישלחו למשתתפים מבעוד מועד.

קהל היעד

הסדנה מיועדת לחוקרות/ים ולסטודנטיות/ם לתארים מתקדמים המכינות/ים או מתכננות/ים להכין מאמרים אקדמיים לצורך פירסום בכתבי עת שפיטים ושמעוניינות/ים ללמוד כיצד להתמודד באופן מיטבי עם שיפוטים ורביזיות למאמריהן/ם.

תרומת הסדנה

הכרת הטכניקות להתמודדות עם סוגי הערות של שופטים על מאמר אקדמי

רכישת מיומנויות להכנת מכתב רביזיה משכנע ו'מנצח'

למידת טיפים והצעות מועילות לזירוז משך זמן התיקונים של המאמר

התגברות על חסמים פסיכולוגיים המעכבים ביצוע של תיקון מאמרים

 

מיקום: הסדנה תתקיים אונליין בזום, קישור יישלח ללומדים בסמוך למועד.

מחיר: 200 ש"ח

להרשמה אונליין:https://store.macam.ac.il/store/workshops/10605/

להרשמה טלפונית במנהל לומדים: 03-6901401/426

https://store.macam.ac.il/store/workshops/10605/

* (מופתחורף23)

מפרסם ההודעה
טל אורן rashut@macam.ac.il
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה