ניוזלטר רמה [13 במרץ 2019]

ברוכים הבאים לניוזלטר רמה [13 במרץ 2019]

כל מה שקורה

היום לפני ... 13 במרץ 1938

התקיים באוסטריה "משאל עם" שהפך את ה"אנשלוס" (מיזוג אוסטריה לתוך גרמניה הנאצית) לעובדה מוגמרת.
בו ביום, כמו נפתח "פקק", החל מסע רדיפות אגרסיבי נגד היהודים.

בתמונות:
עליונה: 12 במרץ – היטלר נושא את נאום ה"אנשלוס" ב"הלדפלאץ" (כיכר הגיבורים) בוינה.
אמצעית: 13 במרץ – פתק ההצבעה במשאל העם על האיחוד. העיגול הגדול מיועד ל"כן" והקטן ל"לא". מילוי הפתקים נעשה באופן גלוי לעיני פקידים נאצים.
תחתונה: 13 במרץ – הוכרחו יהודים לנקות את רחובותיה של וינה במברשות קטנות.