מה קורה היום?

ההודעות עם דדליין שאיננו התאריך של היום הן קולות קוראים על אירועים שמועדם חל היום.

הודעות
20 ינואר 2019

היום לפני....

30 בדצמבר 39

נולד טיטוס קיסר רומא בין השנים 79-81, מדכא המרד הגדול ביהודה