< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // סדרת הרצאות: בימת שדה בוקר תשע"ט - סמינר חוקרים שבועי [שדה בוקר] המפגש הקרוב=19.3.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9031206/

בימת שדה בוקר היא פורום מחקרי-אינטלקטואלי המחפש דרכים לחדור לעומק החוויה הישראלית ולהיפתח למה שמחוצה לה. הבימה תספק פלטפורמה בעבור חוקרים בכירים וצעירים להציג את המחקריהם, הנמצאים בשלבים שונים של בשלות, וגם תארח חוקרים מארה"ב. תקוותינו היא שחוויית הבימה תהיה עשירה, מאתגרת ומעמיקה, כיאה לוויטליות של החברה הישראלית עצמה.

הסמינר יתקיים בימי שלישי בשעות 30:12-00:14 במכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, קריית האוניברסיטה בשדה בוקר.

לרשימת ההרצאות:

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה