< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // בוטל!! // הרצאה: סמינר מחלקתי - עלי שריעתי - האינטלקטואל הנצחי[?] (רונן א. כהן) [אריאל] 17.3.19 !!בוטל!!

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9030506/

האירוע מבוטל!!

המחלקה ללימודי המזרח התיכון והחוג למדעי המדינה בשיתוף עם המרכז לחקר המזרח התיכון ומרכז אסיה מתכבדים להזמינכם למפגש הרביעי של הסמינר המחלקתי בנושא:

עלי שריעתי – האינטלקטואל הנצחי[?]

המרצה: ד"ר רונן א. כהן, ראש המחלקה ללימודי המזרח התיכון, אוניברסיטת אריאל

הסמינר המחלקתי יתקיים ביום ראשון ה-17 במרץ 2019, בין השעות 15:00-17:00 בחדר 53.2.9, אוניברסיטת אריאל (גוש תחתון)

מפרסם ההודעה
בשמת יפת bosmatyefet611@gmail.com
כתובת מלאה
אוניברסיטת אריאל בשומרון, רמת הגולן, אריאל
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה