ניוזלטר רמה 380 [15.9.23]. הודעות שפורסמו בין התאריכים 11-14 בספטמבר 2023