< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // כנס: הקש על כל דלת: סוגיות במדיניות החוץ של ישראל 2018-1948 - כנס לכבוד פרישתו של פרופ' אברהם בן צבי [אונ חיפה / חיפה] 18.9.23

Message URL: https://www.hum-il.com/message/3091414/

 

0900-0915 – התכנסות
0915-0945 – ברכות – פרופ’ גור אלרואי – רקטור, אוניברסיטת חיפה
פרופ’ דפנה קנטי – דיקן הפקולטה למדעי החברה
פרופ’ דנה ושדי – ראשת ביה”ס למדעי המדינה
ד”ר כרמלה לוטמר – ראשת המחלקה ליחסים בינלאומיים

0945-1115 – מושב ראשון – עקרונות ויעדים בעיצוב מדיניות החוץ של ישראל

יו”ר – ד”ר כרמלה לוטמר, אוניברסיטת חיפה
משתתפים –
פרופ’ גור אלרואי – רקטור, אוניברסיטת חיפה
פרופ’ אורי ביאלר, האוניברסיטה העברית בירושלים – מילים על בן גוריון
ד”ר גדי ורשה, אוניברסיטת חיפה – מסמך ההבנות החשאי ב 1965- כאבן דרך ליחסים אסטרטגיים
ד”ר אהוד )אודי( ערן, אוניברסיטת חיפה – מדיניות החוץ של ישראל: הקישוריות החדשה
1115-1130 – הפסקת קפה

– מושב שני – ישראל והמעצמות

יו”ר – ד”ר זיו רובינוביץ’, אוניברסיטת חיפה
משתתפים –
ד”ר דורון אלה, אוניברסיטת חיפה – יחסי ישראל-סין: כלכלה במרכז, פוליטיקה בצד
פרופ’ בנימין מילר, אוניברסיטת חיפה – שותפות בלי ברית: מודל הבטחון הייחודי של ישראל
ומרכז אלרום, אוניברסיטת ת”א – מדיניות רוסיה במזה”ת בעקבות המלחמה JISS , סא”ל )מיל( דניאל ראקוב
באוקראינה
שמואל רוזנר, המכון למדיניות העם היהודי – ישראל וארה״ב: אינטרסים או ערכים?
WHY THE QUEEN NEVER VISITED ISRAEL, WHY – פרופ’ ג’ונתן ריינהולד, אוניברסיטת בר אילן
PRINCE WILLIAM DID VISIT ISRAEL AND WHY KING CHARLES WILL VISIT

1300-1400 – ארוחת צהריים
1400-1500 – השקת הספר של פרופ’ אברהם בן צבי וד”ר גדי ורשה
להקיש על כל דלת: מדיניות החוץ של ישראל 1948-2018

1500-1645 – מושב שלישי – ישראל והמזה”ת: מבט לעתיד

יו”ר – ד”ר אריאל כבירי, מכללת הגליל המערבי ואוניברסיטת חיפה
משתתפים –
ד”ר מורן זגה, אוניברסיטת חיפה – מידול הנורמליזציה: מסקנות מהסכמי אברהם
פרופ’ שאול חורב, אוניברסיטת חיפה – אתגרי מדינת ישראל במזרח הים התיכון והים האדום
יחסי ישראל טורקיה בעשור האחרון – INSS , ד”ר גליה לינדנשטראוס
הסוגייה הפלסטינית – לקדמת הבמה – INSS , ד”ר ענת קורץ
פרופ’ דן שיפטן, אוניברסיטת חיפה – מדיניות ארה”ב במזה”ת: כשלונות הבנה שגויה, הישגי תובנות עומק

1645-1700 – הפסקת קפה

1700-1730 – דברי סיכום – פרופ’ אברהם בן צבי

Message publisher
כרמלה לוטמר clutmar@poli.haifa.ac.il
Full address
אוניברסיטת חיפה, מצפור רבין, בניין רבין, קומה 10
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added