< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

פרסום // כתב עת: הומור מקוון - כתב עת מדעי לחקר ההומור, גיליון 20 (אריה סובר) [עברית / מקוון]

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/3091101/

אריה סובר 2023. (עורך) הומור מקוון – כתב עת מדעי לחקר ההומור, האגודה הישראלית לחקר ההומור. גיליון מספר 20.

שלום חברים

שמחה במחוזותינו. גיליון מספר 20 של כתב העת הומור מקוון יצא לאור. מה שמייחד גיליון זה  הוא שחברו להם יחדיו שישה פרופסורים חוקרי הומור מתמידים בתחום, כל אחד בתחום הידע שלו, ואת פירותיו ניתן לראות בגיליון זה. ואלו הם החוקרים ומחקריהם:: פרופ' שולמית קרייטלר, ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה, באוניברסיטת תל אביב, ההומור והקוגניציה: קשרים, השפעות ויישומים; פרופ' ליאת שטייר-לבני, המחלקות לתרבות באוניברסיטה הפתוחה ובמכללה האקדמית ספיר, שואה ופרודיה בתרבות הפופולרית הישראלית; פרופ' לידיה אמיר, המחלקה לפילוסופיה, אוניברסיטת טאפטס, ארה"ב, כיצד יכולה הפילוסופיה לשפר את חוש ההומר שלך?; פרופ' אריה סובר, החוג לתקשורת, האוניברסיטה הפתוחה, הומור, אינטליגנציה ויצירתיות; פרופ' אביקם גזית, המחלקה למתמטיקה, מכללת חמדת הדרום, הוראה ולמידה מנקודת מבט הומוריסטית של אנשי רוח בכל הזמנים; פרופ' רון אהרוני, הפקולטה למתמטיקה, הטכניון חיפה, הומור ומשמעות. בנוסף מצורפת סקירת ספר של ד"ר אסתר קפאח, על ספרה של בת-ציון ימיני,  Humor, Irony and Satirein the Religious Sector
נשמח לקבל מכם מאמרים לפרסום בחקר ההומור בכל תחום ידע. למעוניינים לערוך גיליון ייעודי בתחומם, נא לפנות לעורך.

https://www.israeli-humor-studies.org/index.php

https://www.israeli-humor-studies.org/page138.php

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה