ניוזלטר רמה 369 [12.6.23]. הודעות שפורסמו בין התאריכים 7 - 12 ביוני 2023