< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

פרסום // ספר: האתיקה של ההבנה הטיפולית (נעמי לאור בנקר) [עברית]

Message URL: https://www.hum-il.com/message/3060808/

בנקר לאור, נ. (2021) האתיקה של ההבנה הטיפולית – תרומתו של גאדמר לפסיכואנליזה. ירושליים, הוצאת כרמל

במערכת היחסים המורכבת והמשמעותית בטיפול הפסיכואנליטי, יש חשיבות מיוחדת לאופן שבו מבין המטפל את המטופל ומסריו. במרכז הספר “האתיקה של ההבנה הטיפולית” עומדת הטענה כי מלאכת ההבנה בטיפול הפסיכואנליטי היא התרחשות אֶתית.מה מייחד את אתיקת ההבנה הפסיכואנליטית? כיצד ניתן להבין את המטופל באורח המלא ביותר מבלי להתכחש לאחרוּתו? כיצד נכון למטפל להתמודד עם הסיטואציה הטיפולית המשתנה? שאלות אלו ואחרות נבחנות לאורך הספר בעזרת ההרמנויטיקה של הפילוסוף הנס גאורג גאדמר.שלושה מהמונחים העיקריים בהגותו של גאדמר – “דעה קדומה”, “מרחק” ו”דיאלוג” – משמשים לחשיפה ולניתוח של המתחים האתיים הקיימים בשלוש גישות פסיכואנליטיות מרכזיות: התיאוריה הפסיכואנליטית הקלאסית של פרויד, התיאוריה של ויניקוט, והגישה ההתייחסותית. מאפייניה האתיים של ההבנה הפסיכואנליטית מתבררים כנובעים מאפיוני המפגש הטיפולי. הם אינם תלויים בהכרח בהבנות הנובעות מגישות תאורטיות ואישיות, אלא מנהלים איתן דיאלוג עֵר. הספר מציע עמדה של הבנה והקשבה, המתאימה לכל מי שעוסק בטיפול הפסיכואנליטי.ד”ר נעמי לאור־בנקר היא עובדת סוציאלית, פסיכותרפיסטית ומדריכה. היא עובדת בקליניקה פרטית.

 

https://www.carmelph.co.il/product/the-ethics-of-psychotherapeutic-understanding/

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added