< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // ערב השקה: האנתרופוקן: עידן האדם [ון ליר / ירושלים & מקוון] 13.6.23

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/3061110/

האנתרופוקן: עידן האדם
המקראות של מכון ון ליר בירושלים בשיתוף הוצאת הקיבוץ המאוחד
ערב השקה
הכניסה חופשית בהרשמה מראש > bit.ly/4247WDo
צפייה חופשית בשידור הישיר

האנתרופוקן, עידן האדם, הוא מושג המתייחס לתקופה בתולדות כדור הארץ שבה הפך המין האנושי לכוח עיקרי המעצב את הפלנטה. עידן זה עומד בסימן משבר סביבתי עמוק, שהשפעותיו ניכרות במצב האנושי בכללותו.
המקראה מציגה טקסטים יסודיים פרי עטם של הוגות והוגים, חוקרות וחוקרים מובילים בחקר האנתרופוקן בעולם, בהם ברונו לאטור, אליזבת קולברט, טימותי מורטון ואליזבת פובינלי. המאמרים עוסקים בתמות מרכזיות במחשבת האנתרופוקן, בכללן "ההכחדה השישית", "ההאצה הגדולה", תפיסות זמן וטבע, היפר-אובייקטים ותפיסות אפוקליפטיות של משבר האקלים.

בהשתתפות:
ברכות: פרופ' שי לביא, ראש מכון ון ליר בירושלים
דברי פתיחה: ד"ר חגי בועז וד"ר עפרי אילני, עורכי המקראה
ד"ר מיכל גבעוני, המחלקה לפוליטיקה וממשל, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
ד"ר לירון שני, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים
ד"ר מירי לביא, מכון הערבה ללימודי הסביבה
פרופ' דני רבינוביץ', החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובית הספר ללימודי הסביבה, אוניברסיטת תל אביב

יום שלישי, 13.6.23, 20:00-18:00

כניסה בהרשמה מראש

bit.ly/45fRKlg

 

(vanleerinst)

מפרסם ההודעה
איל עפרון מתאם פעילות לציבור, שיווק וקשרי חוץ מכון ון ליר ירושלים eyale@vanleer.org.il 02-5605282
כתובת מלאה
מכון ון ליר בירושלים, ז'בוטינסקי 43, ירושלים, ישראל
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה