ניוזלטר רמה 255 [1 באוקטובר 2021]

ניוזלטר רמה גיליון 255

1 באוקטובר 2021

הדרכות רמה - אוקטובר 2021

לקראת תחילת שנת הלימודים האקדמית אנחנו מזמיניםות אתכםן להשתתף בהדרכות רמה
* לגלישה יעילה באתר ולשימוש נבון בניוזלטר (כולל קביעת העדפות)
* לשליחת הודעה להפצה ברמה
ההדרכות מתקיימות בזום.

-----------------------------

כל ההודעות החדשות

שהתפרסמו בין 27 בספטמבר - 1 באוקטובר 2021