< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // הדרכה: חיפוש ואיתור מלגות באתר רמה [רמה - רשת מדעי הרוח והחברה, מקוון] תאריך יפורסם בקרוב

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/000guideprize/

שלום לכם,

באתר רמה מתפרסמות מלגות, וכן גם פרסים ומענקים, המיועדים לתלמידי מחקר.

לראשונה – אנו מציעים הדרכה לחיפוש מלגות!

מספר המשתתפים.ות מוגבל.

הדרכה זו היא תוספת והרחבה להדרכה לניהול הניוזלטר ולגלישה יעילה באתרההדרכות יתקיימו ב-24.5. ההדרכה הכללית תתחיל בשעה 10:30. ההדרכה לחיפוש ולאיתור מלגות תתקיים ברצף. שעת התחלה משוערת 11:15. מועד חדש יפורסם בקרוב.

אם מועד זה לא נוח לך, נודה לך אם תמלא בטופס ההרשמה את האפשרויות המועדפות עליך.

ראו גם הדרכה להפצת הודעה ברמה וכן אסטרטגיות להפצת הודעות ברמה.

יש להרשם מראש. לפני ההדרכה יקבלו הנרשמיםות קישור לפגישה בזום.

להרשמה ו/או לבקשת הודעה על הדרכות עתידיות לחצו כאן.

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה