< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // מפגש: אסטרטגיות להפצת הודעות ברמה - מה לפרסם? איך לפרסם בצורה יעילה? ועוד [רמה - רשת מדעי הרוח והחברה, מקוון] תאריך יפורסם בקרוב

Message URL: https://www.hum-il.com/message/0060909/

שלום לך,

בשנים האחרונות הפכה רמה להיות במה מרכזית לפרסום הודעות בקרב קהיליית המדעים ההומניסטיים בישראל. המידע המתפרסם בה מגיע לקהל גדול, הממשיך להתרחב כל העת.

מגוון אפשרויות פרסום ההודעות ברמה גדול. רוב האפשרויות כלולות אוטומטית בתנאי המנוי שלך. כדאי לך לנצל אותן!

בנוסף, רמה מאפשרת לך להגיע לנשים ולאנשים המתאימים/ות ביותר להודעתך באופן ישיר, באמצעות הגדרות בהודעה שלך.

במפגש נדון בכל האפשרויות לפרסום, להגדרת ההודעה ולהיבטים אחרים הנוגעים להפצת הודעתך ברמה. נענה לשאלותיכםן וננסה להיענות לבקשותיכםן וצרכיכםן ככל האפשר.

ההשתתפות במפגש תועיל לכםן, ואף תסייע לנו לדעת מה יש לשפר וללמוד מכםן על צרכיכםן בתקווה שנוכל להיענות להם.

מועד מפגש יפורסם בקרוב
המפגש יימשך בין שעה לשעה וחצי, בהתאם לשאלות המשתתפיםות.

רצוי להכיר קודם לכן את האתר – הניוזלטר, הגלישה והפצת ההודעות. במידת הצורך מומלץ להשתתף בהדרכות מתאימות:

להרשמה ו/או לבקשת הודעה על הדרכות עתידיות לחצו כאן.

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added